I Golfarens Sjätte Sinne – Övningsbok kan du läsa om träffetiketter som är ett mycket effektivt träningshjälpmedel för alla golfare! Etiketterna fäster du enkelt på klubbans träffyta. Efter ett slag visar etiketterna var du har träffat bollen.

Träffetiketterna levereras på rulle. Det finns en rulle med etiketter för driver och en rulle med etiketter för järnklubbor, hybrider och fairway woods. Varje rulle innehåller 100 etiketter. Etiketterna för driver har tre olika motiv och järnklubborna har fyra. Varje sjok av tre respektive fyra etiketter är perforerade och enkla att riva av från rullen (se bild nederst). Träffetiketterna är lätta att fästa och ta av från klubbans träffyta. Etiketterna passar alla klubbor utom puttern.

Träffetiketterna passar alla klubbor utom puttern.
Pris: 100 kr/ rulle + frakt (100 st etiketter/ rulle)
Etiketterna för driver har tre olika motiv (överst), medan etiketterna för järn, hybrid och fairway woods har fyra olika motiv.