Detta forum skapades av läsare till Golfarens Sjätte Sinne som ville få chansen till fördjupning och ett personligt möte med Markus. För att tillfredsställa dessa önskemål skapade Markus, sommaren 2017  golf-forum.

Golf-forum är öppet för alla och en allmän diskussion där vi diskuterar uppslag eller kapitel ur Golfarens Sjätte Sinne. Forumet är en timma och hålls på eftermiddagen vid 15-tiden. Alla är välkomna!

Målet är att återuppta Golf-forum våren 2019. Schema för dessa presenteras här!