PGA Teaching Summit 2018 ”Lucy”.                  Golftränarutbildningen (HTU) och klubbföreläsning i
Köpenhamn ”Golfarens Sjätte Sinne”.

Markus föreläser nationellt och internationellt. De flesta uppdragen handlar om golfens mentala mysterier som Markus skriva om i boken, Golfarens Sjätte Sinne. Därav heter en av föreläsningarna också ”Golfarens Sjätte Sinne” som utgår från boken. Denna föreläsning är mellan 1-3 timmar, men finns också som workshop över 1-2 helgar.

En annan av Markus populära föreläsningar är ”Lucy” som handlar om människans natur och hur det påverkar golfspelaren på golfbanan.

Föreläsningarna är varierade och innehåller förutom Markus färgstarka personlighet också bilder, filmer och väl illustrerade exempel.

För att boka Markus somföreläsare, kontakta oss på info@markuswesterberg.com.