Min coachingfilosofi är inte en väg jag valt. Det är en produkt av erfarenhet och kunskap efter 40 år i golfens tjänst, 25 år som proffs, 10 år som coach och ett livslångt lärande i livets spel. På samma sätt är min coachingfilosofi en levande produkt.

 

Markus filosofi

  • Jag tycker att golfare lider i onödan p.g.a. okunskap. En okunskap om orsak och verkan och okunskap om hur ditt psyke påverkar dig som golfspelare.
  • Jag tror på att med varje elev finna hennes nyckel till utveckling snarare än att dela ut kopior av samma nyckel till alla.
  • Första steget till utveckling är förståelse.
  • Jag anser att golftränaren är där för eleven.
  • Jag tror på enkel golfinstruktion för att golf är ett svårt spel.
  • Jag tror inte på att mata golfspelare med dogmer – jag tror på att hjälpa varje golfspelare där just hon befinner sig.
  • Jag tror ett förståelsen och användandet av vårt undermedvetna är nyckeln till prestation och utveckling. Detta är Golfarens Sjätte Sinne.

 

/Markus Westerberg